Bouw in Cijfers 2009

In de loop van 2009 werd de bouw in alle hevigheid geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis. De orderportefeuilles in vooral de woning- en utiliteitsbouw werden fors dunner, de concurrentiedruk nam toe, de werkgelegenheid daalde en de winstmarges liepen terug. Per saldo bleek de bouwproductie met ruim 5 procent te zijn gedaald. Alleen de productie in de gww-sector bleef nog licht toenemen. Opvallend was het aantal opgeleverde woningen (83 duizend) in het afgelopen jaar. Er werden ongeveer 10 duizend woningen meer opgeleverd dan in de meeste ramingen voorzien. Er lijken echter goede redenen te zijn om aan te nemen, dat hier voor een belangrijk deel sprake is van ‘een statistische vertekening’. Duidelijk is dat de bedrijfstak in zwaar weer is terecht gekomen. En de vooruitzichten worden er niet beter op. Zo stelde het EIB de toch al sombere verwachtingen voor 2010 in juni nog eens neerwaarts bij.

De Bouw in cijfers 2005-2009 als PDF Bestand

Bron: Bouwned 05 oktober 2010Bericht geplaatst op 6 oktober 2010
«Terug naar het overzicht


Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20