Arbitrage

Arbitrage, het beslechten van (bouw)geschillen, niet via de Burgerlijke Rechter, maar middels een bindende beslissing van scheidslieden, komt veel voor in de Bouw en bij het beoordelen van Bouwgeschillen.

Een Arbitraal Beding waarin Partijen bij een (aannemings)overeenkomst afspreken een eventueel geschil middels Arbitrage aanhangig te maken komt voor in onder meer de UAV 1989 (aanneming van werk) of in de vaak nog toegepaste voorwaarden tussen Opdrachtgever en Architect in der SR 1997.

In de DNR 2005 wordt aan Partijen de keuze gelaten:  of Arbitrage of de Burgerlijke Rechter.

In koop-aannmingsovereenkomsten onder waarborg van Woningborgh heeft de koper/ opdrachtgever ook een dubbele keuzemogelijkheid.

Ook wordt in een overeenkomst wel gekozen voor Arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut, NAI 

Bekijk hier de site van Raad van Arbitrage voor de Bouw

Bekijk hier de site van Woningborgh

Bekijk hier de site van het NAI

Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20