HomeExpertiseFiscaal Recht (BTW en OVBL)Print pagina

Fiscaal recht; BTW en Overdrachtbelasting

Bij de verkoop en levering van onroerende zaken spelen vragen rond BTW en Overdrachtbelasting altijd een rol.


Van belang daarbij kan zijn het moment waarop de levering plaatsvindt, met welk oogmerk, de positie van verkoper en koper, de staat van het verkochte (bvb. geheel of gedeeltelijk gesloopt) en al dan niet een verleende bouwvergunning.

De (financiële) belangen die hiermee gemoeid zijn, zijn altijd groot en advisering daarover voordat een overeenkomst wordt opgesteld is van groot belang voor beide partijen.

Actueel/ 19 mei 2010;  Don Bosco; BTW ondanks gedeeltelijke sloop

Het Hof van Justitie heeft op 19 november 2009 een belangrijk arrest  gewezen naar aanleiding van de zaak Don Bosco Onroerend Goed met daarin de beantwoording van vragen van de Hoge Raad aan het Hof over de vrijstelling van overdrachtbelasting in geval van gedeeltelijke sloop van een gebouw, waarna de juridische levering heeft plaatsgevonden en de sloop wordt voltooid.

Het Hof komt tot de conclusie dat in dat geval beslissend is de toestand van de onroerende zaak na hte gereedkomen van de sloopwerkzamheden. Van belang daarbij is dat de sloopwerkzaamheden door de verkoper al waren aangevangen ten tijde van de levering en door de verkoper ook worden voltooid lijkt essentieel te zijn om te komen tot een prestatie bestaande uit de levering naar de toestand na afronding van de werkzaamheden.

Lees de volledige uitspraak van het Hof van Justitie......

Lees een op Internet door derden gepubliceerd artikel over de gevolgen voor de praktijk....


Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20