Grondverwerving


Projectontwikkeling en grondverwerving zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Grote belangen kunnen hierbij een rol spelen en onderzoek is noodzakelijk voordat tot opstelling en ondertekening van contracten kan worden overgegaan.

Bij de contractvorming rond grondverwerving komen een aantal aspecten aan de orde.

Daarbij moet worden gedacht aan:
• Onderzoek naar erfdienstbaarheden, kwalitatieve - en kettingbedingen
• Milieuafspraken in geval van vervuiling grond en grondwater
• Perceelgrenzen; hebben buurtpercelen gronden ingenomen?
• Wie is eigenaar?
• Zijn er derde-belanghebbenden, gebruikers, huurders e.d. ?
• Onderzoek naar beslagen en hypotheken
• Wat zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het perceel; ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
• Fiscale aanpak koop; BTW en/ of overdrachtbelasting

Voor de projectontwikkeling en de daarbij behorende afspraken: lees verder:

Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20