HomeExpertiseRuimtelijke OrdeningPrint pagina

Ruimtelijke ordening

 

De Ruimtelijke Ordening is sterk in beweging.
Op het gebied van de Wetgeving is per 1 juli 2008 de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Daarbij zijn vele wijzigingen doorgevoerd en is onder meer de “anticipatie” komen te vervallen met daarvoor in de plaats het “projectbesluit”.

Notitie overzicht belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2008.

 
De Wro, in samenhang met onder meer de Woningwet en de Algemene Wet Bestuursrecht vormen de grondslag voor het Bestemmingsplan, de bouwvergunning en de Bezwaar- en Beroepsmogelijkheden tot aan de Raad van State toe, inclusief verzoek om voorlopige voorziening.

Kennis van de Ruimtelijke ordening, zowel wat betreft de Wet als de Praktijk daaromheen is noodzakelijk voor een adequate juridische advisering bij de verwerving, ontwikkeling, realisering, exploitatie en beheer van Vastgoed.

Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20