HomePublicatiesNieuwsbrief Mei 2012Print pagina
Afmelden voor deze mailing
Hier kunt u de naam en/of datum van de mailing plaatsen

Actuele Aanbestedingsuitspraken week 20, 2012

Reikwijdte van de opdracht

In het vonnis van Rb. Den Haag van 5 maart 2012, LJN: BV8395, stond de vraag centraal wat de reikwijdte van de opdracht was.

Samenvatting: Reikwijdte van de opdracht

Instemmen met bestek staat niet in de weg aan aanvechten gunningsbeslissing

Wat is de betekenis van het instemmen met bepalingen uit het bestek? In ieder geval niet, dat een inschrijver alle recht prijsgeeft om een voor hem ongunstige gunningsbeslissing op basis van door de inschrijver onjuist geachte criteria of toepassing daarvan aan te vechten. Aldus oordeelde Rb. Zutphen op 1 maart 2012, LJN: BW5058.

Samenvatting: Instemmen met bestek staat niet in de weg aan aanvechten gunningsbeslissing

Eenmalige kosten bij deelopdracht 

In het bestek van de Gemeente X is bepaald, dat in afwijking van de Standaard RAW Bepalingen versie 2010 eenmalige kosten die zijn toe te rekenen aan individuele deelopdrachten in bestekspost 815010 moeten worden opgenomen. Inschrijver A heeft een viertal eenmalige staartkosten opgenomen, die toe te schrijven zijn individuele deelopdrachten, maar niet zijn opgenomen in de genoemde bestekspost. Ondanks dat A met de laagste prijs had ingeschreven, wordt hij gepasseerd. Terecht, aldus Rb. Maastricht in haar oordeel van 27 april 2012, LJN: BW5172. De inschrijving is hierdoor onvergelijkbaar geworden.

Samenvatting: Eenmalige kosten bij deelopdracht

Vergelijking erkenningsregeling met selectiefase

De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelde op 16 maart 2012 inzake een vraagbetreffende een erkenningsregeling gehanteerd door Tennet TSO, LJN: BW5490.

Samenvatting: Vergelijking erkenningsregeling met selectiefase

Bijzondere uitspraken uitgelicht

Uitspraak: Alcateltermijn vervaltermijn?

De moedermaatschappij spant een kort geding aan. Dit had echter de dochtervennootschap moeten doen. Deze probeert het nog te repareren door zich te voegen, maar doet dit eerst na afloop van de alcateltermijn.

Samenvatting: Rechtbank Amsterdam: Compass Group Holding BV en Compass Group


 Bronnen: IBR. Pianoo, Rechtspraak.nl

 
Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20